Projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektu na všech jeho úrovních. Projekty vypracováváme pro rodinné zahrady, areály firem i obecní zeleň.

Naše spolupráce bude vypadat následovně

Nezávazná schůzka se zahradním architektem

na které detailně proberete vaše představy, požadavky i finanční možnosti

 

 

Vyhotovení studie

vizuálně zpracovaná vize vaší budoucí zahrady, doplněná inspirativními obrázky

 

 

Odsouhlasení finální podoby studie

následuje po potřebných úpravách prvotní studie

 

 

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace

Projektová dokumentace obsahuje tyto části:

1. Studie

její odsouhlasené finální verze

2. Osazovací plán – přesná specifikace navržených rostlin a jejich počet

3. Vytyčovací plán – přesné umístění biotických i abiotických prvky; ókótovaný výkres

4. Technická zpráva

textová část zahrnující postup prací, stručný výkaz výměr, seznam rostlin s uvedenou výškou a dobou kvetení

5. Výkaz výměr

Zajímají vás ukázky našich prací? Navštivte naše portfolio.

Dále nabízíme tyto služby

Dendrologické průzkumy

Dendrologický průzkum spočívá v inventarizaci zeleně. Dendrologický průzkum je zpravidla vyžadován pro vystavení povolení o kácení dle zákona č.114/1992 Sb. a také pro zpracování návrhu sadových úprav ve veřejné zeleni.

 

Dendrologický průzkum pro povolení ke kácení zahrnuje tyto údaje:

  • Taxonomické určení jednotlivého stromu/keře
  • Sadovnická hodnota
  • Výška, šířka koruny, obvod kmene, obvod pařezu
  • Věková kategorie

 

Poradenství

Nabízíme poradenství v celé šíři zahradní problematiky.